Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Vikhög

Längst ute på den udde som skiljer Salviken från Lommabukten ligger Vikhögs fiskeläge. Landskapet är flackt och öppet. Två gravhögar, Vihojarna, vittnar om en tidig bosättning i området. De är anlagda under bronsålder och har ett karaktäristiskt accentuerat läge på en mindre höjdplatå. (Se vidare Trosföreställningar från jägarstenålder till järnålder) Fiskeläget har växt fram under tidigt 1800-tal. Tomterna är små och oregelbundet bebyggda. En mindre hamn finns utritad på skifteskartan från 1830-talet.

Motiv för bevarande

Fornlämningarna visar att det i området funnits en förhistorisk bosättning. Det oregelbundna bebyggelsemönstret, de små fastighetsbildningarna samt de öppna partierna vid hamnen bevarar 1800-talets struktur.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger sydväst om Löddeköpinge ute vid kusten.

Se området i webbgis: Vikhög Länk till annan webbplats.