Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Trulsatorp

Trulsatorp ligger i nordöstra delen av Osby kommun, precis på gränsen till Småland. Det omgivande landskapet är öppet. Det bedrivs ett aktivt ängsbruk med hamlade träd och på ängsmarken finns bevarade timrade ängslador. Skogens användning visas på gårdens utmark med väl underhållna tjärdalar. Den samlade bebyggelsen vid Trulsatorp är välbevarad. Den äldsta gården i Trulstorp består till vissa delar från 1700-talet och ligger på ursprunglig plats innan skiftet. Gården intill byggdes senare på undantag. I Trulsatorp finns ett kokhus, så kallad sters, bevarat.

Motiv för bevarande

Det kulturhistoriska värdet i Trulsatorp utgörs till stor del av helhetsbilden där spåren efter tidigare verksamhet på utmarker och ängar finns kvar med koppling till bebyggelsen är tydlig. Tjärdalarna visar det som en gång var en viktig binäring i norra Skånes skogsbygd.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 25 km nordost om Osby.

Se området i webbgis: Trulsatorp Länk till annan webbplats.

Kontakt