Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Traneboda

Traneboda ligger i östra delen av Osby kommun på gränsen till Östra Göinge. Traneboda omges av ett välskött, småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap. Träden är hamlade och de blockrika betesmarkerna är ogödslade. Inom området finns flera välbevarade stengärdesgårdar. Den samlade bebyggelsen utgörs av flera välbevarade gårdar med boningshus i en eller två våningar. Ekonomibyggnaderna är delvis i sten.

Motiv för bevarande

Traneboda är ett tydligt exempel på mindre by med traditionell bebyggelse i skogsbygd. Bebyggelsen tillsammans med det omgivande småskaliga och väl hävdade landskapet utgör en helhet

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 16 km öster om Osby.

Se området i webbgis: Traneboda Länk till annan webbplats.