Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Tottarp

Tottarp illustrerar en bymiljö som till sin struktur föga påverkats av skiftets gårdsutflyttning. De äldre byggnaderna, deras placering i bykärnan och de öppna markerna kring byn är av betydelse för miljön.

Tottarps kyrkby ligger omgiven av öppna marker i slättbygden väster om Staffanstorp. Pileraderna norr om byn markerar de gamla ägogränserna och tillhör den traditionella skånska landskapsbilden.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet men omfattande om- och tillbyggnader under bland annat 1849-1850, ledd av C G Brunius, har gett dess nuvarande gestaltning.

Enskiftet genomfördes redan 1803. Endast en av byns fem gårdar fick skyldighet att flytta ut från bykärnan varför byn än idag har en bibehållen äldre prägel med gårdarna samlade nära kyrkan. Gårdarna har ett till ålder och utseende varierat byggnadsbestånd. Längor i korsvirke och tegel belyser ett äldre byggnadsskick.

Ringare- och Ryttaretorpen vid den gamla bygatan norr om kyrkan är mycket välbevarade längor från tiden kring 1800. Skolan var ursprungligen placerad söder om kyrkan men flyttades till sin nuvarande plats under 1870-talet.

Motiv för bevarande

Tottarp illustrerar en bymiljö som till sin struktur föga påverkats av skiftets gårdsutflyttning. De äldre byggnaderna, deras placering i bykärnan och de öppna markerna kring byn är av betydelse för miljön. Genom sina trappstegsgavlar framstår kyrkan som typiskt skånsk och utgör en karakteristisk accent i det omgivande landskapet.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Tottarp ligger strax väster om Staffanstorp.

Se området i webbgis: Tottarp Länk till annan webbplats.