Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Tjörnarp

Villa i Tjörnarp

Landskapet kring Tjörnarps kyrkby och Tjörnarpssjön är kuperat och upptas av omväxlande betade och odlade marker. Ägogränserna markeras med stengärdesgårdar, vilket skänker området en ålderdomlig prägel. Smärre partier är bevuxna med bokskog. Några hundra meter öster om kyrkan finns stensättningar som troligen härrör från yngre järnålder. 

Tjörnarps medeltida kyrka, av vilken idag bara återstår ruiner, har en för de tidiga kyrkorna karaktäristisk placering på en markerad höjd. Den efter romanskt schema uppförda kyrkan revs på 1860-talet. Sydväst om den gamla kyrkogården uppfördes då en ny kyrka av tidstypisk gestaltning med kraftig resning, höga fönster och spetsigt torn. Det samtida skolhuset ligger på sedvanligt sätt nära kyrkan. Gunnarps Tegelbruk var Tjörnarps största företag under 1900-talets första hälft, men lade ner verksamheten efter en eldsvåda 1958. Idag kvarstår ringugnen och anläggningen har restaurerats. 

Motiv för bevarande

Området  visar en utveckling av kulturlandskapet sedan förhistorisk tid. Genom kyrkan och ruinen belyses de under 1800-talet ofta förekommande förändringarna i kyrkomiljön, vars orsak delvis kan sökas i den kraftiga befolkningsökningen och ökade ekonomiska resurser under detta sekel. Ringugnen har ett industrihistoriskt värde. 

Tjörnarps kyrkoruin

Hitta hit

Platsen ligger drygt 5 km nordost om Höör.

Se området i webbgis: Tjörnarp Länk till annan webbplats.

Kontakt