Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Stenskogen

Slagghögar från stenbrytning.

Stenbrytning var i äldre tid betydelsefull och sydväst om Höör vid Stenskogen erinrar brytningsplatserna om den forna verksamheten. Lunds domkyrka består till delar av sandsten från Höör. Förutom som byggnadsmaterial användes stenen tidigt för kvarnstenstillverkning.

År 1899 bildades AB Ringsjö Stenbrott av bland annat baron Lave Beck-Friis. Det stora brottet var beläget i Stanstorp vid de före detta Kullagravarna. Namnet ändrades till Stanstorpsgraven och ångkvarnar och elektriska sprängapparater införskaffades. År 1905 anlades en flyttbar smalspårig järnväg mellan Stanstorpsbrottet och Höörs station. Stenens användning hade utökats till slipstenar, monumentsten, trottoar- och trappsten samt makadam. Verksamheten på AB Ringsjö Stenbrott upphörde 1910.

Motiv för bevarande

Industrilämningar som stenbrott, skrotstenshögar och de kvarliggande delar av slipstenar vid Stenskogen är värdefulla dokument över tidig industriell verksamhet.

Skrotsten från stenbrytning.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger i utkanten av Höörs sydvästra del.

Se området i webbgis: Stenskogen Länk till annan webbplats.