Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Södra Björstorp

Området sträcker sig över delar av Linderödsåsens sydsluttning. Den kuperade terrängen består av omväxlande odlad mark och sämre skogsområden. Av trakten sannolikt varit uppodlad redan under högmedeltid visar två, numera skogsbevuxna områden väster och söder om Björstorps gård. Dessa består av fossil åkermark i form av rösen och terrasserade åkrar Den gulputsade anläggningen på Södra Björstorp uppfördes 1775. Den har mot norr en bostadsdel på hög sockelvåning. Förutom de ekonomibyggnader, som ingår i den åttkantiga byggnaden, finns på gården ett friliggande bränneri i gråsten och ett stall i en för 1840-talet typisk stil. Uppfarten kantas av en allé och höga stengärdesgårdar. Södra Björstorp är en unik anläggning utan motstycke när det gäller utformning. 

Motiv för bevarande

Området omfattar två kulturhistoriska komplex av stort värde: det medeltida odlingslandskapet och Södra Björstorps åttkantiga gård, ett särpräglat exempel på 1700-talets arkitektur.                

Södra Björstorp, före branden.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 19 km nordost om Tomelilla.

Se området i webbgis: S Björstorp Länk till annan webbplats.