Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Skåre

Skåre bevarar till sina äldsta delar karaktären av fiskeläge från 1800-talets första hälft.

Skåre skansar

Skansar från 1700-talet

Skåre läge är beläget några kilometer väster om Trelleborg. Öster om fiskeläget ligger fornlämningsområdet Skåre skansar, vilka ingick i ett under tidigt 1700-tal anlagt fortifikationssystem utmed Skånes västkust och delar av sydkusten. Partier av skansanläggningen anses vara av äldre ursprung.

Skåre fiskeläge

Vid hamnen finns bodar och gräsbevuxen torkplats för garnen, stejlebacke.I lägets äldre delar har husen en oregelbunden placering och ligger ibland utmed gatan, ibland indragna därifrån. Flera av de gamla fiskarestugorna bevarar en genuin karaktär med vitputsade fasader och papptak. Decennierna om kring 1800 fanns här fyra hus. Befolkningen växte snabbt och på 1820-talet omfattade läget sju hus. Idag är Skåre omgivet av modern villabebyggelse. 

Motiv för bevarande

Skåre bevarar till sina äldsta delar karaktären av fiskeläge från 1800-talets första hälft. Skansarna är viktiga dokument över Skånes som gränsprovins.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger strax väster om Trelleborg.

Se området i webbgis: Skåre Länk till annan webbplats.