Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Örum

Örumshuset

Örumshuset

Örum är en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll.

I det flacka odlingslandskapet norr om Hörups kyrkby ligger Örum, en väl sammanhållen by med ursprung i medeltiden. Gårdar och hus är belägna i nära anslutning till bygatan. Av de tre gårdarna, vilka ligger vid byvägens södra sida, bevarar två ett ålderdomligt byggnadsskick och gårdsmönster. Örum har i äldre tid haft ett stort antal hantverkare, vilka bodde och arbetade i de små, tättliggande husen utmed norra sidan av bygatan. Husen, i huvudsak med putsade fasader, härrör från senare delen av 1800-talet.

Sydväst om byn ligger Örumshuset, ett husmanshus för fattigt folk. Den halmtäckta byggnaden är uppförd i korsvirke och gråsten under tidigt 1800-tal. Huset ägs av Ystads kommun och används som museum.

Motiv för bevarande

Örum bevarar karaktären av 1800-talets småby för vilken hantverksnäringen spelat en betydande roll. Byggnadernas gruppering och deras ålderdomliga karaktär är av betydelse för miljön.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 16 km öster om Ystad.

Se området i webbgis: Örum Länk till annan webbplats.

Kontakt