Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Nybrostrand

Tallplantering i sanddyner.

Den starka prägeln av fritidsbebyggelse är av stor betydelse och visar en tydlig säsongsbetonad verksamhet på orten. De små fiskehyddorna är viktiga inslag i miljön.

Nybrostrand är beläget vid kusten cirka 7 kilometer öster om Ystad. Skyddsplanteringar av tall mot sandflykt genomfördes under 1800-talet i flera områden utmed den skånska kusten. Dessa områden blev senare populära fritidsområden. Nybrostrand består av småhus- och fritidsbebyggelse och domineras av anläggningar för friluftsliv och rekreation. Här finns bassäng, campingplats, tennisbanor, golfbana, restaurang med mera. Vid stranden finns även fiskehoddor som vittnar om en verksamhet som inte är kopplad till turism.

Motiv för bevarande

Den starka prägeln av fritidsbebyggelse är av stor betydelse och visar en tydlig säsongsbetonad verksamhet på orten. De små fiskehyddorna är viktiga inslag i miljön.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax väster om Ystad.

Se området i webbgis: Nybrostrand Länk till annan webbplats.