Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Mannarp

Mannarpsgården är en storbondegård i traditionell utformning med ett framträdande läge och synlig från flera håll. Den består av ett boningshus i två våningar och tvärställda ekonomibyggnader. Samtliga är rödmålade. Omgivningarna består av en tämligen öppen odlingsmark i öster och skog i väster med stengärdsgårdar. I vissa ägogränser står gamla äppleträd.

Motiv för bevarande

Mannarpsgården står som en god representant för den välbärgade skogsbondens gård vid tiden för laga skifte i Skånes nordligaste socknar

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Mannarp ligger sydväst om Osby och strax norr om Hästveda.

Se området i webbgis: Mannarp Länk till annan webbplats.