Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Löderups strandbad

Löderups strand

Löderups strandbad är viktigt som äldre fritidsområde. Löderupskolonin, som uppfördes 1935, är ett viktigt dokument över den offentliga vården under 1930-talet och framåt.                         

Strandbad

Löderups strandbad ligger mellan Kåseberga och Sandhammaren i östra delen av Ystad kommun. Skyddsplanteringar av tall mot sandflykt genomfördes under 1800-talet i flera områden utmed den skånska kusten. Dessa områden blev senare populära fritidsområden, så också Löderups strandbad. Området närmast stranden består av mindre sommarhus, diskret utplacerade i tallskogen. Endast ett fåtal är ombyggda och moderniserade. Här finns också ett mindre café och en minigolfbana.

Barnkoloni

I området finns Löderupskolonin som uppfördes 1935, ritad av arkitekt Karl Erikson. Byggnaderna består av en paviljongbyggnad i trä med panel, enkla snickerier och papp på taket och en centralt belägen allrumsbyggnad med sovsalsflyglar. Förstamajblomme-kommittéerna stod för både uppbyggnad och drift och tog varje sommar emot barngrupper. På 1970-talet upphörde verksamheten men idag driver Lions åter sommarläger. I norra delen har området byggts ut med en modern stugby med hotell, restaurang och pool.

Motiv för bevarande

Löderups strandbad är viktigt som äldre fritidsområde. Kolonin är ett viktigt dokument över den offentliga vården under 1930-talet och framåt.                  

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger cirka 16 km öster om Ystad.

Se området i webbgis: Löderup strandbad Länk till annan webbplats.