Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Krångelbygget

Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd.

Krångelbygget är beläget i ett småskaligt kulturlandskap, som omges av ett sjö- och myrlandskap. Byn ligger på en höjdsträckning med vacker utsikt över åkrar och blockrika kulturbetesmarker, som sträcker sig ned mot Gårdsjön och Vitasjö. Odlingslandskapet är småskaligt och växlande med ett stort inslag av lövträd. Den agrara bebyggelsen är mestadels från sekelskiftet 1900.

Motiv för bevarande

Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 km nordost om Örkelljunga.

Se området avgränsat i webbgis:

Krångelbygget Länk till annan webbplats.

Kontakt