Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Kråkeberga

Kråkeberga ligger nära Farstorpsån söder om Farstorps kyrkby. I området finns fossil åkermark som visar att trakten tidigt togs i anspråk. Öppna betesmarker med lång hävdkontinuitet visar betesdjurens betydelse åkermark, stengärdsgårdar och odlingsrösen är andra viktiga delar i odlingslandskapet.

Motiv för bevarande

Kråkeberga är ett tydligt exempel på område som har fungerat som odlingsbygd under lång tid. Tillsammans med senare odlad åkermark, betesmarker, stengärdsgårdar och odlingsrösen utgör de fossila åkrarna viktiga inslag i en helhet.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger mellan Ballingslöv och Bjärnum.

Se området avgränsat i webbgis:

Kråkeberga Länk till annan webbplats.