Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Kärsebränna

Kärsebränna ligger nordväst om Osby och ingår i Osby kronopark. År 1875 förvärvades gården av staten som kronojägarboställe. Till gården hörde flera torp som var belägna utmed gamla vägen mellan Osby och Visseltofta men idag finns endast ”Billa Johnens” kvar. Backstugan är troligen uppförd på 1850-talet och ligger på typiskt vis ingrävd i en backsluttning. Byggnaden har rum, kök och kammare och används som fritidshus. Till backstuga hör även ett mindre uthus.

Motiv för bevarande

Backstugan har högt kulturhistoriskt värde och är unik i sitt slag då denna byggnadsform blir alltmer ovanlig. Bygganden är även ett viktigt socialhistoriskt dokument över obesuttnas levnadsförhållanden i 1800-talets bondesamhälle.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 5 km nordväst om Osby.

Se området avgränsat i webbgis:

Kärsebränna Länk till annan webbplats.

Kontakt