Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Kämlehöljalt

Kämlehöljalt ligger i en myr- och skogrik bygd. I väster finns lämningar efter järnframställning. Området är svårodlat, vilket de små odlingslotterna visar. Betesmarker är det dominerande markslaget och området är rikt på stengärdsgårdar. Bebyggelsen är troligtvis från 1900-talet och är varierad.

Motiv för bevarande

Kämlehöljalt visar ett äldre odlingslandskap i svårbrukad skogsbygd. Järnframställningsplatserna, de små brukade ytorna, betesmarkerna och stengärdsgårdarna är alla viktiga inslag i helhetsbilden.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger öster om Skånes Fagerhult och väster om Vittsjö.

Se området avgränsat i webbgis:

Kämlehöljalt Länk till annan webbplats.