Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Källstorp - Månstorp

Stenlänga utmed byvägen kantad med ett stengärde.

I skogsbygden norr om bildar Källstorp – Månstorp ett smalt, öppet odlingsstråk kring ett mindre vattendrag. Betesmarkerna, lövdungarna, stengärdesgårdar samt det sedan lång tid bibehållna vägsystemet ger landskapet en ålderdomlig karaktär. Den södra delen domineras av mossmarker och barrskog. Bebyggelsen är gles. Flera av gårdarna, företrädesvis U-formade, har ett äldre byggnadsbestånd med brädfodrade boningshus och uthus. Även enstaka gråstenslängor finns representerade. Särskilt välbevarade ter sig gårdarna vid Källstorp. De är uppförda strax efter den brand som på 1850-talet förstörde byns äldre byggnader. Inom området förekommer även några torpställen.

Motiv för bevarande

Området uppvisar ett äldre kulturlandskap, karaktäristiskt för Skånes skogsbygder under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Såväl bebyggelsen som den småskaliga ägostrukturen och stengärdesgårdarna utgör väsentliga element i miljön.

Gårdar i Källstorp

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger strax norr om Perstorp.

Se området avgränsat i webbgis:

Källstorp m fl Länk till annan webbplats.