Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Ingelsträde

Ingelsträde

Ingelsträde ligger några kilometer sydost om Höganäs. Bebyggelsen ligger samlad i korsningen mellan vägarna mot Höganäs, Viken och Allerum.                         

Järnvägen förbi Ingelsträde anlades 1885 som privat bana men övertogs senare av staten. Station uppfördes nordost om den befintliga byn och den äldsta stationen i Höganäs kommun. Till skillnad mot andra stationssamhällen var det inte området närmast stationen som bebyggdes utan den befintliga byn fortsatte att utvecklas.

Kring sekelskiftet kom de få gårdarna att kompletteras med bostadsbebyggelse, främst i tegel med putsade fasader. Folkskolan med lärarbostad uppfördes 1906 i gult tegel och kompletterades på 1930-talet med ytterligare en skolbyggnad. Norr om byn ligger Ingelsträde mölla, uppförd 1858 på gråstenssockel med fasad av brunt spån. Intilliggande boningshus och uthus uppfördes i tegel. Nordost om byn finns ett monument över konstnären och folklivsforskaren Nils Månson Mandelgren, född i Ingelsträde 1813.

Motiv för bevarande

Ingelsträde är ett välbevarat samhälle med en stark koppling till järnvägen men också till jordbruket. Stationen och bostadsbebyggelsen från sekelskiftet 1900 är viktiga inslag vid sidan om möllan och den spridda gårdsbebyggelsen. Skolan är ett bra exempel på landsbygdens administrativa byggnader.

Ingelsträde missionshus

Hitta hit

Platsen ligger några kilometer öster om Höganäs.

Se området avgränsat i webbgis: Ingelsträde Länk till annan webbplats.

Kontakt