Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hylla-Knickarp

1/2 milsten vid Hylla

Gångna tiders vägsystem exemplifieras väl av den aktuella vägsträckningen. Naturligt väldränerade landskapsavsnitt, som här i övergångstrakten mellan slättbygd och höjdstråk, var av betydelse för dragningen av kommunikationslederna.

Väg 102 leder genom ett ålderdomligt kulturlandskap. Mellan Hylla och Knickarp i gränstrakten mellan Romeleåsens sluttning och Sövdesjöns slättbygd har vägen bibehållit sin ursprungliga sträckning, väl anpassad efter de topografiska förhållandena och på så vis representativ för forna tiders vägsystem. Milstenarna av 1700-talstyp utmed vägkanten, visar på vägens forna status då den ingick i skjutstrafiken mellan Ystad och Lund.

Motiv för bevarande

Gångna tiders vägsystem exemplifieras väl av den aktuella vägsträckningen. Naturligt väldränerade landskapsavsnitt, som här i övergångstrakten mellan slättbygd och höjdstråk, var av betydelse för dragningen av kommunikationslederna. Vägen bredd och sträckning i landskapet är av kulturhistoriskt värde.

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km sydväst om Sjöbo.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hylla m fl Länk till annan webbplats.

Kontakt