Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hallsberg

Miljön speglar tydligt förhållandena vid tiden efter skiftet. Stenträdgården är unik och ett originellt uttryck för 1800-talets starka religiösa strömningar.

Hallsbergs stenar

Hallsbergs stenar

Hallsberg ligger i östra delen av Sjöbo kommun, omgivet av åkrar och betesmarker. År 1825 utskiftades gården från byn Heinge till då stenrika marker vilket namnet antyder. Under många år fick lantbrukaren och kvarnägaren Nils Nilsson (1818 – 1896) arbeta med att bryta sten på åkrarna. När hans äldste son övertagit lantbruket slog han sig ner vid vattenmöllan, som var ett undantagsställe. Där uppfördes det ståtliga Möllehuset som undantagsbyggnad 1873.

Det än idag gulmålade Möllehuset ligger intill kvarndammen, där resterna av ett kvarnhjul fortfarande minner om vattenkvarnen som uppfördes 1849. Under de kommande åren restes i trädgården ett stort antal egenhändigt huggna stenar, fyllda med texter och bilder med bibliska motiv.  

Motiv för bevarande

Miljön speglar tydligt förhållandena vid tiden efter skiftet. Stenträdgården är unik och ett originellt uttryck för 1800-talets starka religiösa strömningar.

Hallsbergs stenar

Hallsbergs stenar

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordost om Sjöbo.

Se området i Länsstyrelsens webbgis

Hallsberg Länk till annan webbplats.

Kontakt