Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hagstad

Gårdsmiljö i Hagstad.

Hagstad ligger i en långsträckt odlingsbygd i Bäljane ås dalgång. Landskapet är tämligen öppet och bryts av trädridåer och stengärdesgårdar. Flera lövträdklädda kullar ligger utspridda i odlingslandskapet och är vanligen betade. Den agrara bebyggelsen är varierad och ligger i karaktäristiska lägen längs byvägen och en bit upp i sluttningarna.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap präglat av småskalighet och 1800-talets jordbruksreformer.

Gård i Hagstad

Hitta hit

Platsen ligger cirka 8 km norr om Perstorp.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hagstad Länk till annan webbplats.

Kontakt