Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Hägghult

Skrotsten vid stenbrottet

Hägghult ligger i de skogsrika trakterna några kilometer väster om Lönsboda. Efter en tidigare hantverksmässig brytning av den svarta diabasen påbörjades i slutet av 1800-talet en mer industriell verksamhet. År 1899 startades stenbrytningen i Hägghult som, liksom andra industrier, hade en stark koppling till järnvägen. Linjen Sölvesborg-Olofström-Elmhult anlades 1901 och en station byggdes i Lönsboda, vilket medförde att produkterna kunde transporteras vidare. Stenbrytningen i Hägghult fortsatte under 1900-talet med avbrott för första och andra världskrigen. I Hägghult finns tre stenbrott, varav två idag är vattenfyllda. Det största dagbrottet är 900 meter långt, 50 meter brett och 75 meter djupt och utgör ett markant inslag i landskapet. Inom området finns även en mängd skrotsten. Både i norra och södra Hägghult finns ett flertal byggnader, som till exempel kranhus, smedja, maskinhus och matbod, bevarande. I nya brottet bryts fortfarande svart diabas, vilket också visar en kontinuitet i stennäringen fram till idag.

Motiv för bevarande

Hägghult utgör ett välbevarat industriområde och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har både samhälls- och socialhistoriskt värde då de visar stenindustriarbetarnas arbetsmiljö.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 14 km öster om Osby.

Se Länsstyrelsens webbgis

Hägghult Länk till annan webbplats.

Kontakt