Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Gunnestorp

Gunnestorp mölla och uppodlad åker.

Gunnestorp ligger på den flacka kullaslätten i östra delen av Höganäs kommun.

Området präglas av den stora markomvandlingen under 1800-talet då stora arealer odlades upp, bland annat den tidigare fäladsmarken, Kulla fälad.
Den intensiva spannmålsodlingen skapade ett behov av modernare kvarnar med stor malningskapacitet. Holländarekvarnen Gunnestorps mölla uppfördes på 1860-talet i västra delen av byn. Tillsammans med den samtida mjölnarbostaden, byggd i korsvirke, bildar de en väl bibehållen kvarnmiljö. I byn finns spridd gårdsbebyggelse från 1800- 1900-talen. Skolan med tillhörande uthus från tiden kring sekelskiftet 1900 är uppförda i gult tegel.

Motiv för bevarande

Gunnestorps mölla dominerar landskapet och är tillsammans med tillhörande mjölnarbostad och gårdarna i byn belysande för 1800-talets spannmålsproducerande bygd. Möllan har även ett teknikhistoriskt värde. Skolan är ett bra exempel på administrativa byggnader på landsbygden.

Gunnestorps mölla

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Gunnestorp ligger cirka 6 km öster om Höganäs.

Se Länsstyrelsens webbgis

Gunnestorp Länk till annan webbplats.