Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Grydebjär

Grydebjär, gravfält från järnåldern

Grydebjär, ett gravfält med resta stenar och hålväg

Järnåldersgravfältet Grydebjär ligger på en höjdsträckning öster om Hörja kyrkby, vid Rökeåns dalgång i mellersta delen av Hässleholm kommun. Gravfältet består av skeppssättningar och resta stenar och sträckte sig tidigare längre västerut. Norr om gravfältet löper ett system med hålvägar.

Motiv för bevarande

Området är genom sitt läge på en höjd vid ett vattendrag och genom typen av gravar ett gott exempel på järnålderns gravfält. Både gravfältet och hålvägarna är representativa fornlämningar för mellersta Skåne.
 

Hitta hit

Platsen ligger cirka  7 km nordväst om Hässleholm och strax öster om Hörja.

Se Länsstyrelsens webbgis

Grydebjär Länk till annan webbplats.

Kontakt