Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Grindhus

Betesmark söder om vägen

Grindhus utgörs av en tidigare ensamgård omgiven av ett småbrutet odlingslandskap på Söderåsens sluttning.

Landskapet är präglat av laga skifte. Bebyggelsen är enkel och karaktäristisk för ett mindre bondjordbruk från 1900-talets början. Här finns ruin efter den gamla gården och det kringliggande odlingslandskapet är bemängt med stengärdesgårdar, fägator och odlingsrösen samt ännu väl bevarade spår efter äldre odling i form av hackerör, odlingsterasser och gränser mellan de gamla inägorna och utmarken.

Motiv för bevarande

Grindhus utgör riksintresse för kulturmiljövården och representerar ett småbrutet odlingslandskap präglat av laga skifte på Söderåsens sluttning.

Grindhus

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 kilometer söder om Klippan och knappt 30 km öster om Helsingborg.

Se Länsstyrelsens webbgis

Grindhus Länk till annan webbplats.

Kontakt