Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Frostavallen-Skånes djurpark

Frostavallen

Frostavallen och närliggande Skånes djurpark ligger intill Vaxsjön i de skogsrika trakterna nordväst om Höör. Frostavallen är en tidigare frilufts- och konferensanläggning med flertalet byggnader för bland annat hotell och restaurang. Storstugan är en av anläggningens äldsta byggnader med plats för 300 personer. På området finns en amfiteater och vandringsleder.  Hagstadstugan är en ryggåsstuga med delar från 1700-talet.

Skånes djurpark öppnades för allmänheten 1952 som ett komplement till Frostavallen. Det var femton skånska företag  som bidrog med 100 000 kronor var till stiftelsen bakom initiativet till parken, som enligt stadgarna enbart ska innehålla nordiska djur. De följande åren byggdes anläggningen ut med flertalet byggnader och hägnader och fler djur införskaffades. År 1957 byggdes en servering och souvenirbod och året därpå utökades entrén vid Väntinge till två biljettluckor och parkering.

Under 1980-talet samordnades administrationen mellan Frostavallen och Skånes djurpark än tydligare och fler anläggningar tillkom. Den så kallade Stenåldersbyn, ett projekt tillsammans med Malmö Museum, Lunds universitet och Lärarhögskolan i Malmö, påbörjades. År 1985 invigdes campingen i området och servicehus och vandrarhemmet Grottbyn, i ”grottliknande” miljö, anlades. Området utökades med kiosk och restaurang. Djurparken expanderade under hela 1990-talet och en ny entrébyggnad med konferens och kontor invigdes 2002.

Sedan regionen slutade ge årliga verksamhetsbidrag kring 2009 har parken haft ständiga ekonomiska problem och hotats av nedläggning. Från 2014 arrenderar den norska Lund Gruppen hela anläggningen av ägaren Stiftelsen Skånes djurpark i tio år.

Motiv för bevarande

Frostavallen och Skånesdjurpark är viktiga fritidsmiljöer med flera äldre anläggningar. Båda har socialhistoriskt värde och visar det ökade behovet av fritidsanläggningar och semesterhem under 1900-talet.


Frostavallen, hotell och konferensanläggning

Hitta hit

Området ligger strax norr om Höör

Se länsstyrelsens webbgis

Frostavallen m fl Länk till annan webbplats.

Kontakt