Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Duveke

Duveke

Duveke gods präglar det omgivande landskapet. Skogspartier med ädellövskog avbryts av öppna odlingsfält med allékantade vägar. Genom vattenreglering under 1860-talet torrlades delar av området.

Gårdens äldre namn Duege är känt sedan senmedeltid. Slutleden anger att här förr utbredde sig ekskog. Äldre avbildningar samt även den numera torrlagda vallgraven visar på att gården tidigare anslöt till ett för skånska 1500-1600-talssätesgårdar vanligt mönster med vallgravomgiven borgholme och en från denna skild ladugård och trädgård.

Under 1800-talets första decennier fick huvudbygganden sin nuvarande gestaltning i empireinspirerad stil med ljusputsade fasader och dekorelement i terrakotta. Några årtionden senare påbyggdes de fasta flyglarna mot nordväst varvid ladugården revs och flyttades nordost om huvudbyggnaden. Bland de befintliga byggnaderna finns goda representanter för traditionellt byggnadsskick i korsvirke såsom grindvaktshuset vid södra uppfarten samt det stora förrådshuset med valmat tak.

Motiv för bevarande

Området är representativt för det skånska slottslandskapet samt illustrerar utvecklingen av skånska sätesgårdar från borg till ståndsmässig herremansbostad.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 6 km nordväst om Svalöv.

Se länsstyrelsens webbgis:

Duveke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt