Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Drakamöllan-Äskebjär-Kumlan

Området, som ligger i det kuperade backlandskapet i Södra Kristianstad och nordöstra Tomelilla, utgörs till större delen av ett omväxlande beteslandskap. Den återkommande uppodlingen har skapat en unik sandhedsvegetation med inslag av sandstäpp, som vid Kumlan. Sandstäppen har utvecklats genom långvarigt bete och tillfälliga odlingar. Här förekom så sent som på 1960-talet så kallade ”vandrade åkrar”, det vill säga kort odlingsperiod och lång träda.

Vid Äskebjär finns en öppen och kuperad ljunghed med mycket en och som varit uppodlad i perioder. Här finns även ett område som brukas som äng, vilket de många slåttergynnade arterna visar. Bebyggelsemiljöerna utgörs av små och väl bevarande ensamgårdar, där en del av byggnaderna är uppförda i korsvirke.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet kring Julebodaån utgör ett unikt och omväxlande beteslandskap. I området finns spår av olika brukningsmetoder, så som vandrade åkrar.

Hitta hit

Området ligger cirka 27 km söder om Kristianstad strax norr om Brösarp.

Se länsstyrelsens webbgis:

Drakamöllan m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt