Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Burlövs kyrkby

Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där kyrka, prästgård och skola ligger i nära anslutning till varandra i byns centrum.

Burlövs prästgård, byggnadsminne

Burlövs kyrkby ligger i östra delen av Burlövs kommun. Både prästgård och skola ligger i nära anslutning till kyrkan och bildar byns centrum. Tornet till den romanska kyrkan uppfördes under slutet av 1200-talet men påbyggdes omkring 1400. Under senromansk tid tillfogades vapenhuset. Nykyrkan norr om långhuset tillkom i början av 1800-talet. Prästgårdens vitkalkade och halmtäckta boningslänga uppfördes 1773.

Den tillhörande trädgården är anlagd efter ålderdomligt mönster på 1920-talet. Gamla skolhuset uppfördes 1847 med både lektionssalar och lärarbostad. Skolan användes även som sockenstuga.

Flertalet av byns gårdar ligger kvar på gammal gårdsplats. De bevarar delvis ett äldre byggnadsskick och gårdsmönster. Ett viktigt inslag i de gamla byarna var byadammen. I Burlöv benämns den även Vanningen och ligger strax norr om bebyggelsen.  

Motiv för bevarande

Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där kyrka, prästgård och skola ligger i nära anslutning till varandra i byns centrum. Bebyggelsen ligger delvis kvar på äldre tomtplatser och visar på platskontinuitet. Byadammen bidrar till förståelse av landskapet och minner om den kreaturshantering som nu icke längre är.

Burlövs prästgård

Hitta hit

Platsen ligger nordost om Malmö och söder om Åkarp.

Se länsstyrelsens webbgis:

Burlöv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt