Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bröna

Grovt träd utmed byväg.

Söder om gränsen mellan Skåne och Småland ligger byn Bröna i ett öppet odlingslandskap omgivet av tät granskog. Landskapet är småskaligt och ålderdomligt till karaktären, vilket förstärks av de talrika och välbevarade stengärdesgårdarna.

De många betesmarkerna är blockrika. En av gårdarna i byn är välbevarad med gulputsat boningshus och tre röda ekonomibyggnader.

Motiv för bevarande

Bröna är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.

Hitta hit

Platsen ligger någon kilometer öster om Emmaljunga och sydost om Markaryd.

Se länsstyrelsens webbgis:

Bröna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt