Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Brantahallar-Grödby

Brantahallar och Grödby ingår i ett stort område med blockrika betesmarker öster respektive nordost om Bromölla. Berget går i dagen på flera ställen i de centrala delarna. Området är rikt på odlingsrösen, stensträngar, jordvallar, kullar och gravanläggningar.

Här finns också många stengärdesgårdar och fägator. Vissa delar har tidigare varit uppodlade, men de har ändå en rik och hävdberoende flora. Norr om Grödby finns en buskrik utmark utan trädskikt med en välbevarad fägata och flera stengärdesgårdar.

Motiv för bevarande

Äldre utmarkslandskap typiskt för mellan- och skogsbygd.

Hitta hit

Området ligger strax öster om Bromölla.

Se länsstyrelsens webbgis:

Brantahallar m fl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt