Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Brandstad

Brandstad exemplifierar en by från efter skiftet med välbevarad äldre bebyggelse. Kyrkan med prästgård, skola och församlingshem är alla viktiga delar i bybilden.

Brandstad kyrka och prästgård

Brandstads kyrkby omges av ett öppet åkerbrukslandskap. Byn är liten och omfattar några enstaka gårdar och gatehus, varav några bevarar en ålderdomlig prägel. De putsade och brädfodrade fasaderna överväger, men även korsvirke förekommer.

Bebyggelsen ligger samlad kring kyrkan och bygatan. Den ursprungligen romanska kyrkan har fått sitt nuvarande utseende på 1800-talet. Gamla prästgården, omedelbart söder om kyrkan, är en korsvirkeslänga med röd timra och vitputsade fack under halmtak. Numera används byggnaden som hembygdsgård. Tidigare ingick den i ett fyrlängat gårdskomplex av traditionell skånsk typ. Äldre handlingar visar att prästgården ombyggdes under 1700-talets slut då längan fick sitt nuvarande utseende.

Församlingshemmet byggdes 1898 och kombinerades med bostad. Det låga vita skolhuset mitt emot kyrkan byggdes på 1890-talet. Skolan följer genom sin placering nära kyrkan det under äldre tid vanliga mönstret.

Motiv för bevarade

Brandstad exemplifierar en by från efter skiftet med välbevarad äldre bebyggelse. Kyrkan med prästgård, skola och församlingshem är alla viktiga delar i bybilden.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 4 km norr om Sjöbo.

Se länsstyrelsens webbgis:

Brandstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt