Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bjersunds tegelbruk

Söder om Bjärreds tätort ligger före detta Bjersunds tegelbruk från mitten av 1800-talet.

Tegeltillverkningen har haft lång kontinuitet och betydelse i området på grund av lerans kvalitet och stora tillgång. Tegelbruket drevs med ångkraft, som kom att bli början på den industrialisering som präglade slutet av 1800-talet.

Synliga spår efter tillverkningen består av en tegelugn, så kallad valvugn, torklada, kolkällare och bostadshus för arbetare och tegelmästare. Användandet av valvugn innebar periodisk drift, det vill säga att den var tvungen att svalna mellan bränningarna. Bruket var i drift under cirka 30 år men då den moderna tekniken infördes, med nya ringugnar som kunde hållas i drift utan avbrott, hade bruket svårt att hävda sig i konkurrensen.

Motiv för bevarande

Anläggningen ger en bra bild av hur ett tegelbruk från denna tid fungerade. Den periodiska valvugnen har ett stort värde då bara ett fåtal av dessa finns bevarade.

Hitta hit

Platsen ligger strax söder om Bjärred

Se länsstyrelsens webbgis:

Bjärsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt