Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bjäret

Bjäret ligger i norra delen av Hässleholms kommun, på gränsen till Småland. Området utgörs av ett skogsområde med vildvuxen karaktär där omgivande skogsmarker är relativt opåverkade. Kring torpet finns flera öppna åkerlyckor. Norr om torpet växer äldre bokskog omväxlande med blandsumpskog och granskog.

Motiv för bevarande

Bjäret visar ett välbevarat exempel på småskaligt odlingslandskap där skogen haft stor betydelse. Bebyggelsen, torpet, visar den sociala skiktningen i det äldre bondesamhället.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Bjäret ligger väster om Osby och norr om Verum.

Se länsstyrelsens webbgis:

Bjäret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.