Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Bellinga

Bellinga slott

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.

Omgivet av bokskog ligger Bellinga på en höjd vid Ellestadssjöns sydvästra sida. Slottsbyggnaden uppfördes under 1860-talet som ersättning för en tidigare arrendegård under Sövdeborg, Bellingaröd. Den är byggd efter den engelske arkitekten Edw M Barrys ritningar, vilka omarbetats av dansken H Sibbern. 

Slottets gula putsade fasad präglas av stram italiensk-påverkad renässans. I slottsbyggnadens närmiljö ingår stall och bostadshus, byggda i rött tegel under senare delen av 1800-talet. Från slottsbyggnaden och parken har man fri utsikt över Ellestadssjön, något som varit avgörande vid slottets placering.

Motiv för bevarande

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordväst om Ystad och söder om Sjöbo.

Se länsstyrelsens webbgis:

Bellinga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt