Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Atteköp

Atteköp ekonomibyggnad

Atteköp ligger en halvmil sydost om Båstad. Landskapet är kuperat och består främst av bokskog med delvis öppna åker- och betesmarker. Atteköp är belagt från 1500-talet och var då en ensamgård. Den äldsta bebyggelsen fanns i norra delen av inägomarken och från en kort fägata mot utmarken i norr.

Söder om inägomarken fanns en mindre betesmark som inhägnats från den större utmarken. Atteköp skiftades vid mitten av 1800-talet, som då bestod av flera mindre gårdsbruk. Den nya enheten som bildats kom att förläggas i södra delen av inägomarken. Den gamla utmarken är idag planterad med bokskog men bebyggelse på den gamla gårdstomten och den utflyttade gården finns fortfarande kvar. Den äldre inägomarkens avgränsningar är tydliga genom välbevarade stengärdsgårdar. Därtill finns en skillnad mellan den äldre inägomarkens hägnad och de gränser som uppstod vid skiftet på 1800-talet då även de nya fastigheterna markerades med stenmurar. Vägarna inom området går med få undantag i äldre sträckningar.

Motiv för bevarande

Atteköp är ett bra exempel på ensamgård på Hallandsås högplatå. Det äldre kulturlandskapets karaktär är bevarat genom markslag, gränser, stengärdsgårdar och vägsträckningar.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger sydost om Båstad.

Se området i länsstyrelsens webbgis:

Atteköp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.