Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Årup

Landskapet kring Årup präglas av rationell storgodsdrift med stora öppna fält, raka vägsträckningar och alléer. Årup är en mindre herrgård med huvudbyggnad och park från slutet av 1800-talet. De stora ekonomibyggnaderna är uppförda i gråsten och ligger skilda från huvudbyggnaden.

Motiv för bevarande

Landskapet kring Årup är starkt präglat av 1800-talets stordrift och rationaliseringar där de stora fälten, vägsträckningarna och alléerna är betydelsefulla. Även byggnaderna är från samma tid, vilket ger en helhet.

Hitta hit

Platsen ligger strax söder om Bromölla.

Se området i webbgis: Årup Länk till annan webbplats.

Kontakt