Gillhög

Gillhög

Gillhög är en av Skånes bäst bevarade gånggrifter. Genom den låga gången kommer man in i den sex meter långa gravkammaren, byggd av stora block. Högens dominerande läge vid Öresund har gjort att den under senare tid utnyttjats som landmärke för sjöfarande.

Vem uppförde gravarna och när?

Gånggriften är en så kallad stenkammargrav eller megalitgrav, av grekiskans mega-stor och lithos-sten. Våra äldsta idag synliga gravtyper -dösar, gånggrifter och hällkistor- byggdes av en jordbrukande och boskapsskötande befolkning under den yngre stenåldern, cirka 4200-1800 f Kr. Gånggrifterna uppfördes under periodens mellersta skede och varje anläggning användes för flera begravningar.

Undersökt på 1930-talet

Gillhög undersöktes i början av 1930-talet. Förutom skelettdelar påträffades även flintredskap, bärnstenspärlor och  krukskärvor. I kanten av högen fanns två hällkistor, vilket visar att anläggningen har kompletterats med nya gravar under stenålderns slutskede.

Restaurerad

På grund av rasrisk genomgick Gillhög 1986 en omfattande restaurering utförd av danska arkeologer. Under 2014 gjorde Länsstyrelsen en ny säkerhetsrestaurering då djur skadat gravkammaren och någon sten i gången behövde justeras.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Platsen ligger väster om Löddeköpinge på väg ut mot Barsebäckshamn.