Gantofta sliprännor

Gantofta sliprännor

I en ravin i Råå-åns dalgång finns ett stort antal sliprännor på sandsten framträdande i backen. Sliprännor eller slipskåror finns på andra platser på såväl fasta hällar som lösa block. I folklig tradition kallas en del svärdslipningsstenar eftersom man förr trodde, att rännorna bildades när människorna under forntiden slipade sina svärd eller flintyxor på stenarna.

Fortfarande en gåta hur de uppstått

Hur rännorna har åstadkommits, när och varför vet man inte. Moderna mätningar av rännornas längdsnitt visar, att de troligen utförts med en pendelrörelse eller med hjälp av ett roterande hjul. Slipskåror är vanliga i nordvästra Skåne, särskilt på Kullahalvön, men också på Gotland och i Östergötland. 

Det finns inte några belägg för ett samband mellan slipskårorna och stenålderns människor, men inom områden där slipskårestenar förekommer finns ofta också spår av människor som tillhört olika fångstkulturer under stenåldern. 

Historiska kartor över byn Gantofta visar att det under medeltid funnits intresse för byns ägare att ha en smal ägolott just här, men varför det vet vi inte. Här i Gantofta är det inte omöjligt att man använt stenmjölet som chamotte vid t ex kruktillverkning.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Området ligger söder om Helsingborg och söder om Gantofta tätort.