Historia på plats!

Detta är en vägledning till några fornlämningar som kan besökas i Skåne. Du kan filtrera fram fornlämningar i Besök och upptäck genom att välja län, kommun och klicka i "fornminnen" under "Upptäck". Här finns vanligen en liten skylt på plats samt grässkötsel så att fornlämningen kan upplevas.

Informationsskylt

Kontakt

Serviceinformation