18 apr 2020 klocka 13.00 - 14.00

Visning av omlöpet i Skäralid

Omlöpet i Skäralid. Foto: Carina Zätterström

Omlöpet i Skäralid. Foto: Carina Zätterström

Följ med på en guidad vandring längs den nya åfåran i Skäralid. Vi pratar om bakgrunden till att omlöpet anlades och vad som gömmer sig under ytan.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: samling vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt