16 aug 2020 klocka 11.00 - 12.00

Söndagstur i Skäralid

Dagens söndagstur i Söderåsens nationalpark infaller på insekternas dag. Följ med ut tillsammans med fjärilsexperten Lars Pettersson och bekanta dig med några.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt