01 aug 2020 klocka 13.00 - 16.00

Skapa med skräp i Skäralid

Kreativ workshop ”Skapa med skräp” med Plura Divisa, Drop-in utanför naturum.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt