20 jun 2021 klocka 10.00 - 13.00

De Vilda Blommornas Dag – Simris Strandängar

Foto: Mona Persson

Foto: Mona Persson

Naturreservatet Simris Strandängar bildades 2005. Såväl floran som geologin är intressanta. Berggrunden i reservatet utgörs av kvartsitisk sandsten som är omkring 570 miljoner år gammal och delvis täckt av kalkrik morän. På hällarna vid havet kan man här och var se böljeslagsmärken. Reservatets naturtyper inkluderar sandstrand, strandäng, torräng, kalkfuktäng och kalkkärr. Bland de rara växterna finns kärrknipprot, gulyxne, klöverärt och strandvial. Rosenfink och andra fåglar har vi också möjlighet att se.

TA MED fika, flora och lupp om du har, kanske kikare.

Arrangör: Österlens naturskyddsförening

Kontakt: Margareta Wirén, 070–5356199

naturreservatet Simris Strandängar Öppnas i nytt fönster.

VAR:
SAMLING vid den asfalterade rastplatsen intill hällristningen söder om bebyggelsen i Simrislund (55°32'20.5"N, 14°21'21.5"E). [Detta är 650 meter norr om den lilla parkeringen vid själva reservatet!]Därefter vandrar vi söderut till naturreservatet.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 jun 2021

Kontakt