22 maj 2021 klocka 10.00 - 13.00

Besök i Bäckhalladalen

Böljeslagsmärken (förstenad havssandbotten). Foto: Carina Zätterström

Böljeslagsmärken (förstenad havssandbotten). Foto: Carina Zätterström

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag med att ha en exkursion i Bäckhalladalen, som är ett reservat av riksintresse för naturvård med många rödlistade växter och djur. Omgivningarna består till stor del av hällmark och har flera områden där berggrunden går i dagen. Bland annat i den sydöstra delen, som vi fokuserar på idag, hittar vi partier med vackra böljeslagsmärken. Sen hoppas vi få se göknycklar och andra intressanta växter.

MEDTAG: Fika i ryggsäck; gärna flora och kikare.

Arrangör: Österlens naturskyddsförening

Kontakt: Margareta Wirén, 070–5356199

naturreservatet Bäckhalladalen Öppnas i nytt fönster.

VAR:
Samling vid det tidigare stenbrottet som du kommer till via Hallavägen. Om du kommer inifrån Simrishamn på väg 9, kör in till vänster norr om Tobisviksbadet, längs en rad hus och raka vägen fram till en liten parkering (koordinater: 55°34'27.6"N 14°19'40.4"E).
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 maj 2021

Kontakt