08 maj 2021 klocka 07.30 - 11.00

Ringmärkning av fåglar

Ringmärkning. Foto: Magnus Berglund

Ringmärkning. Foto: Magnus Berglund

Vi får möjlighet att vara med på ringmärkning av fåglar vid Näsby gård. Tag med fika. Förbokas! Samling kl 7.45.

Arrangör: Friluftsfrämjandet, Kristianstad

Anmälan och kontakt: Lisbet Roth 070-826 96 71

Naturreservatet Näsby fält

VAR: Samling Norra Lingenäsets P kl. 07.45. Åter vid P ca kl. 10.45.

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 maj 2021

Kontakt