19 maj 2021 klocka 18.00 - 20.30

Floravandring vid Valje halvö

Foto: Alex Regnér

Foto: Alex Regnér

Floragruppen leder oss på Valje halvö är ett naturreservat med en rik ädellövskog. Här trivs till exempel myskmadra, skogsbingel och tandrot tillsammans med flera arter vårlök.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla och Lunds Botaniska förening.

Kontakt: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27

Naturreservatet Valje

VAR: Samling vid reservatets parkering

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt