04 maj 2021 klocka 18.00 - 20.30

Floravandring vid Klackabacken, Skepparslöv

Vitsippor. Foto: Maria Sandell

Vitsippor. Foto: Maria Sandell

Floravårdsgruppen leder oss genom betesmarkerna och ädellövskogen vid Klackabacken som har en omväxlande och fin vårflora. Bokarv, hålnunneört och backsippa är några rara växter vi kan förvänta oss.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla och Lunds Botaniska förening.

Kontakt: Agneta Björklund, 0706-95 66 49

VAR: Samling vid Möllan mellan Vä och Skepparlöv

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt