11 aug 2021 klocka 18.00 - 20.30

Floravandring vid Ivö Klack

Ivö klack. Foto: Gunilla Lundh

Ivö klack. Foto: Gunilla Lundh

Floravårdsgruppen leder oss i det gamla kaolinbrottet där det finns en rik, kalkpåverkad flora med krävande arter som kärrknipprot, kärrfräken, vildlin, gräsull och kärrsälting. Har vi tur kanske vi även kan hitta kal knipprot i lite skuggigare partier. Kan vi även återfinna smalfräken i området?

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla och Lunds Botaniska förening.

Kontakt: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27

Naturreservatet Ivö klack

VAR: Samling vid parkeringen Ivö Klack

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 aug 2021

Kontakt