01 jul 2021 klocka 18.00 - 20.30

Floravandring vid Bokenäset

Foto: Maria Sandell

Foto: Maria Sandell

Floravårdsgruppen leder oss genom Bokenäset – ett stort, sammanhängande lövskogsområde invid Oppmannasjön. Bland många andra skogsväxter förekommer buskstjärnblomma, lundbräsma, myskmadra och skogsvicker rikligt. Vi kommer även att se jättebestånd av skavfräken i ett skogsvägdike.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla och Lunds Botaniska förening.

Kontakt: Karin Bergendal, 0738-00 36 67

Naturreservatet Bökenäset

VAR: Samling vid Oppmanna Kyrka

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt